REIKI

CO JE REIKI?

Terapie reiki je založena na přenášení univerzální životní energie. Je přístupná každému, kdo se rozhodne ji vpustit do svého života. Otevření se reiki přináší hlubší poznání podstaty života a pomáhá vám tak zjistit, kdo jste a jaké je vaše místo ve světě.

 

V každém člověku proudí univerzální životní energie, avšak při každém stresu nebo nemoci se tok této energie narušuje. Při reiki se střídavým přikládání rukou na různé části těla podle potřeby tyto blokády uvolňují a energie tak může zase volně proudit tělem. Reiki vás nabíjí energií, posílí vaši citovou stránku, pomůže vám kreativně reagovat na různé situace a rozdávat dobro. Moc Reiki se někdy projeví až za delší dobu nebo nemusí být příliš patrná, i když na některé lidi účinkuje okamžitě a velmi očividně.

Vyvážené a nenarušené proudění energie tělem vytváří prostor pro pocit vyrovnanosti a tím se očišťuje a bystří mysl a dochází k uvolňování dlouhodobých stresů a bolestí.

Filozofie reiki je taková, že pozitivní působení se přirozenou cestou dostane tam, kde je ho nejvíc zapotřebí. U terapie reiki není zapotřebí žádné manipulace s tělem ani se nepoužívají žádné látky jako např. při homeopatii, bylinné medicíně, Bachových květových esencích apod. Tuto terapii lze úspěšně kombinovat s jinými terapiemi nebo alternativními postupy i s klasickou medicínou.