REFLEXNÍ TERAPIE

CO JE REFLEXNÍ TERAPIE?

Reflexní terapie vychází z teorie, že na našich chodidlech je zobrazený celý člověk – od páteře až po vnitřní orgány.

 

Každý orgán má na chodidle svojí oblast (plošku). Pokud orgán správně nefunguje, je při masáži ploška citlivá. Je to důležité z hlediska prevence, jelikož na fyzické rovině ještě tento problém nemusí být pociťován. V současné době prudce vzrostlo užívání léků, které bohužel mají negativní vliv na důležité funkce našeho organimu, a ve skutečnosti škodí více než nemoc, na které se tyto léky užívají. Reflexologie je velice efektivní metoda aktivace samouzdravovacích schopností našeho organismu. Na každém chodidle je více než 7000 nervových zakončení. Použitím speciálních tlakových technik jsou odstraňovány bloky reflexních drah a nejrůznější funkční poruchy, které bývají často doprovázené bolestí, u postiženého orgánu dochází k evidentnímu zlepšení stavu. Stimulován je rovněž lymfatický systém, čímž dochází k vylučování toxických látek z těla.

 

Masáž reflexních zón na chodidle je mnohem víc než jen běžná masáž chodidel. Je to jediná metoda, kde zjišťování potíží je současně i účinnou terapií. Dá se přirovnat k dálkovému ovládání. Protože stlačením citlivé plošky se přes ni okamžitě vysílá pomocná energie přímo do postižených orgánů nebo částí těla. Původním úkolem reflexní terapie byla prevence, dnes je používána především k léčbě nebo k urychlení rekonvalescence. Její výhodou je její téměř okamžitý účinek při různých bolestech a akutních problémech. Je to přesně cílená léčebná metoda, jejíž kořeny sahají přibližně 5000 let zpátky.

 

Pokud na reflexní terapii přijdete poprvé, provádíme nejprve diagnostiku na šlapkách nohou. S její pomocí se dá odhalit příčina zdravotních potíží, které většinou nejsou přímo v nemocném orgánu. Na základě diagnostiky navrhnu postup ošetření a frekvenci dalších návštěv.

 

Mimo jiných teoretických a praktických kurzů v ČR jsme úspěšným absolventem specializovaného certifikovaného kurzu reflexní terapie v Anglii a to přímo osobně u zakladatelky The British School of Reflexology paní Ann Gillanders.