PRÁNICKÉ LÉČENÍ – 2. ČÁST

PRÁNICKÉ LÉČENÍ – 2. ČÁST

Pránické léčení 2. část

Z příkladů uvedených v první časti je jasné, že se energetické a viditelné fyzické tělo navzájem ovlivňují.

Procesem léčení energetického těla dojde k léčení i viditelného fyzického. Tomu se říká zákon korespondence.

Nemoci se nejdříve projeví v energetickém těle a lze jim zabránit, aby se neprojevily. Toto lze pomocí jasnovidných pozorování nebo biorezonančních vyšetření spatřit a zjistit. Avšak fyzické testy a diagnózy ukáží, že je pacient zdravý. Pokud není léčen, zákonitě se nemoc projeví na viditelném fyzickém těle.

Nemoc je třeba léčit před tím, než se na tomto fyzickém těle projeví. Důraz je kladen na prevenci, kdy je mnohem jednodušší a rychlejší nemoc vyléčit, když je v energetickém těle a ještě se neprojevila na viditelném fyzickém.

Mysl může do jisté míry vědomě nebo nevědomě ovlivnit stav energetického těla. Je to důležité zejména v těhotenství, kdy by ženy měly sledovat pouze krásné věci, naslouchat harmonické hudbě, cítit a myslet pozitivně. Tyto činnosti ovlivňují nejen rysy nenarozeného dítěte, ale také jeho emociální a duševní potenciál a tendence. To co vidíme, cítíme a myslíme, může ovlivňovat energetické tělo, zejména u nenarozeného dítěte.

Čakry neboli energetická centra

Jsou to vířivá energetická centra v průměru 7-10 cm a kontrolují a energetizují hlavní a životně důležité orgány fyzického těla. Jsou téměř jako elektrárny, když špatně fungují, tak životně důležité orgány ochabují nebo onemocní.

Příčiny psychosomatických nemocí

Nekontrolované a potlačené emoce jako hněv, obavy, déletrvající podráždění a frustrace mají silné nežádoucí účinky na energetické tělo. Např. hněv a frustrace mohou vyústit v pránické vyčerpání kolem čakry solar plexu a v oblasti kolem břicha nebo se mohou projevit jako pránické zahlcení kolem čakry solar plexu a střední srdeční čakry. V prvním případě se to projeví jako špatné trávení nebo porucha vyměšování, při delším trvání jako vřed nebo problém se žlučníkem. V druhém případě se mohou projevit jako zvětšené srdce nebo jiné problémy s ním spojené.

Jde-li o onemocnění emocionálního původu, je nutné kromě pránického léčení poskytnout i psychologickou konzultaci, uvolnit uvězněné emoce, neboť pokud se neodstraní příčina onemocnění, nemůže dojít k úplnému vyléčení.

Vnější faktory onemocnění

Patří mezi ně viry, vnitřní prostředí, špatná výživa, toxiny, škodlivé látky, nedostatek cvičení, špatné dýchací návyky, nedostatečný příjem tekutin atp.

Podstata pránického léčení spočívá v čistění a energetizování postižených oblastí.

Čištění je nezbytné, aby se usnadnilo vstřebávání prány nebo-li ki postiženou částí.

Přísloví „ENERGIE NÁSLEDUJE MYŠLENKU“ umožňuje využívat pránického léčení na dálku i k sebeléčení.

Zdroj: Zázraky pomocí pránického léčení, Mistr Choa Kok Sui

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.