PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ14

CO JE PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ14?

Plazmový generátor využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí, které úspěšně ničí viry, bakterie, plísně a parazity ve vašem těle.

Přístroj byl sestrojen na základě znalostí a poznatků Dr. Royal Raymond Rifa, který jako první zjistil, že každý mikroorganismus má svoji vlastní a pro svůj druh unikátní frekvenci. Toto vlnění jej odlišuje od jiných mikroorganismů. Pokud tuto unikátní frekvenci za použití plazmového generátoru uměle vyprodukujeme s dostačujícím výkonem a zaměříme právě na tento mikroorganismus, po určité době dojde k jeho destrukci.

Jelikož je aplikace bezkontaktní, mohou ji využívat  děti, nemocní, ale také naši domácí mazlíčci.

Přínosy aplikace plazmového generátoru

Likviduje zjištěné zátěže, aktivuje imunitní systém a proudění lymfy a toku krve, poměrně rychle tlumí bolest a celkově urychluje proces hojení a léčení.

Jelikož se v  rodinách vyskytují mnohdy stejné patogeny, které u jednoho člena rodiny způsobují zdravotní problém a jiný je bez příznaků, ale je tzv. bacilonosič, doporučujeme, aby terapii absolvovala celá rodina, a tím zabránila opakovaným návratům zdravotních potíží tzv. reinfekcím.

Terapie je nevhodná pro lidi s kardiostimulátorem nebo většími kovovými implantáty

 

Co můžete očekávat po terapii plazmovým generátorem:

v závislosti na zdravotním problému a jeho délce: únavu, větší zahlenění a kašel, objemnější a častější vylučování, bolest hlavy a různých částí těla, přechodné zhoršení zdravotního stavu, jako důsledek uvolňování toxických zátěží z různých částí těla.

Plazmový generátor RPZ 14 nenahrazuje odbornou lékařskou péči, je pouze doplňkem alternativní medicíny.

Jednobuněčné mikroorganismy Paramecium Caudatum vystavené jejich MORs (usmrcující) frekvenci 1,15 kHz, dvojnásobně zrychleno oproti reálnému času pokusu. Obdélníkové, kladně vyvážené pulsy rozkmitají buněčnou membránu a po krátké době dochází k jejímu protržení a tedy zničení mikroorganismu. Jakmile je mikroorganismus usmrcen, dochází k okamžitému „odklízení“ takto deaktivovaných jedinců imunitním systémem.

plazmový-generator

 Objednejte si svůj termín. Budeme se těšit!