METAMORFNÍ TECHNIKA

CO JE METAMORFNÍ (MOTÝLÍ) TECHNIKA?

V prenatálním období, tj. v době mezi početím a porodem, je dítě a jeho duše nejtěsněji spjata s matkou. Během těchto devíti měsíců v těle matky se u dítěte vyvíjí jak páteř, tak i všechny ostatní orgány. V tomto období, vždy v příslušném období prenatálního vývoje dítěte, se ukládají v jeho těle a v buněčné struktuře všechna emocionální rozpoložení matky.

 

 

Všechno, co matka cítí a zažívá, se bez jakéhokoliv filtrování přenáší přímo na nenarozené dítě – které se, protože je vysoce citlivé a bez jakékoliv ochrany, vyvíjí v jejím břiše. Nepřijetí těhotenství, existenční strachy, partnerské problémy, různé stresy nebo obavy matky z porodu, dítě vnímá jako vlastní. Všechny tyto informace jsou vtištěny do buněčné paměti, jako základ pro budoucí lidský život.

Později, až dítě vyroste, je možné tuto základní informaci vyčíst z jeho životních vzorců. Trpí-li například matka v průběhu těhotenství depresemi, odrazí se to v základním životním pocitu dítěte.

Tyto životní vzorce a energetické bloky se pak v praktickém životě člověka odráží na úrovni fyzických nemocí, psychických problémů, různých stresů, poruch chování, stále se opakujících životních schémat, nedostatku energie a schopnosti radostně prožívat.

 

Způsob aplikace metamorfní techniky

Základem této techniky je noha, která představuje věrný obraz člověka. Je zde možné nalézt vše, z čeho se skládá lidské tělo, tedy i zobrazení všech orgánů a duševně-duchovních vzorců. Reflexní zóna, která odpovídá páteři, představuje časový průběh těhotenství., tedy to, jak postupně vznikaly páteř, jednotlivé orgány a končetiny.

 

Dělí se na tři různé oblasti:

Linie nohy – vyjadřuje prenatální vzorce bytí, o chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Linie ruky – vyjadřuje konání a změny vzorců myšlení, ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Linie hlavy – vyjadřuje vzorce myšlení, hlava je sídlem našich myšlenek, naším spojením s nebem.

 

Přes lehké dotyky a pohlazení se uvolňují energie, které byly zablokovány během prenatálního období a které pak rozpouští stará schémata a aktivují proces přirozené přeměny, která působí na všechny oblasti existence. Dochází k uvolňování hojivých procesů mysli, těla a ducha. Kontakt terapeuta je jemný, nenásilný a vyvolává příjemné a uvolňující pocity. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.

Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

 

Metamorfní technika je skvělá v tom, že není třeba diagnostiky ani znalosti současného stavu, či symptomů ošetřovaného. Čím méně je terapeut vtažen do procesu proměny, tím je technika účinnější. Doba jedné aplikace trvá přibližně 60 min.

 

Pro koho je metamorfní technika vhodná

Vzhledem k tomu, že tato technika je velmi příjemná a uvolňující, je vhodná pro všechny, kdo má nedostatek energie, jsou v nějaké krizové situaci, mají měnící se nálady a neví proč. Vhodná je i pro děti, zvláště pro ty s různými potížemi (hyperaktivita, LMD…) S její pomocí se začnou zlepšovat mnohé zdravotní problémy, často i ty velmi staré. Velice vhodná je pro budoucí maminky, které tak s její pomocí mohou velmi pozitivně ovlivnit svoje děťátko. Velmi vhodná je pro lidi s nejrůznějšími mentálními i psychickými potížemi, jako např. Downův syndrom a autismus. Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.