DIAGNOSTIKA OBERON

CO JE BIOREZONANČNÍ PŘÍSTROJ OBERON?

OBERON je biorezonanční přístroj, který dokáže pomocí tzv. nelineární NLS (Non-linear Analysis Systems) analýzy zobrazit aktuální fyzický a funkční stav organismu, jednotlivých orgánů, případná infekční ložiska.

Přístroj Oberon je vhodný ke kontrole účinků jakékoliv léčby, léčiv, vitamínů, potravinových doplňků, bylin, prakticky všech druhů terapií. Hlavní částí jsou hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (převodníky). Tyto snímají informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí sofistikovaného softwaru Metapathia zpracovány a vyhodnoceny. Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů a hormonů. Systém sám postavený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozků je světově pokrokovou informační technologií, která na začátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě moderní přírodní vědy.

Oberon provádí nelineární NLS analýzu pomocí biorezonanční metody. Biorezonance umožňuje získat oscilační obraz člověka, který se mění vzávislosti na tom, jaké látky jsou přítomny v našem organizmu. Alergeny, plísně, bakterie, viry, paraziti, léky – to vše jsou látky, jejichž přítomnost lze v našem těle vyčíst z oscilačního obrazu.

Biorezonanční přístroje dokážou vlnění cizorodých látek nejen odhalit a identifikovat, ale také upravit , aby toto vlnění vnašem těle neškodilo. Při biorezonanci se využívá elementárních vlastností hmoty. Buňky spolu komunikují pomocí určitých vlnových délek (frekvencí), když se do těla dostane např. toxin, vysíla do těla rušivé frekvenční vzorce, které vadí vlastním tělesným regulačním silám a postupně oslabují tělesné funkce.

Lidské tělo vysíla rozmanité elektomagnetické vlny, přičemž buňky jednotlivých tkání a orgánů mají specifická vlnění. Vlnění u nemocného člověka se proto liší od vlnění u člověka zdravého. Biorezonance je nenásilná oscilační metoda, bez jakýchkoliv vedlejších účinků, která je ovládána počítačem. Přístoj s hlavovými senzory a elektrodami přiloženými na tělo měří elektromagnetické vlnění pacienta. Za pomocí speciálního elektronického filtru poté přístroj rozliší fyziologicky „zdravé“ signály těla od patologických „nemocných“. Druhý „harmonizační“ krok poté spočívá v tom, že patologické signály jsou v přístroji invertováný „obráceny“ na fyziologické a vráceny zpět do těla. Zmenšením počtu patologických signálů v organismu se vyrovnává biopotenciál lidského těla a startují se „uzdravující“ mechanismy organismu.

Úvodní analýza a diagnostika – dospělý 1000 Kč. Objednejte si svůj termín. Budeme se těšit!