BIOREZONANCE

CO JE BIOREZONANCE?

Energie je základní nenahraditelná součást života. Od úrovně naší energie se odvíjí náš zdravotní stav.

Biorezonance je bezbolestná a rychlá metoda analýzy zdravotního stavu a jeho ozdravování.

Moderní biofyzika ukazuje, že naše buňky rezonují v určitých, pro každý druh buněk specifických frekvencích. Všechny buňky mezi sebou komunikují a kontrolují biologický a chemický systém našeho těla. Zdravé buňky rezonují v úplně odlišných frekvencích, než buňky nemocné.

Této jejich vlastnosti využívá biorezonanční diagnostika. Bakterie, viry, plísně, alergeny, elektromagnetický stres z různých zdrojů, toxické a chemické látky, dokážou zablokovat a narušit frekvence našich buněk jim podobnou vlnovou délkou. Překáží tak vstřebávání a metabolizování živin na buněčné úrovni a tím vytvářejí alergie a různá onemocnění.

Biorezonanční terapie využívá specifických frekvencí zátěží našeho organismu (bakterií, virů, plísní, parazitů, alergenů apod.) tím, že je likviduje vysíláním těchto jejich frekvencí zpětně do našeho organismu. Protože naše buňky rezonují ve frekvencích 10 tisích krát vyšších než jsou frekvence našich zátěží, dochází k detoxikaci a ozdravění našeho organismu bez jakýchkoliv vedlejších účinků.

NABÍZÍME TYTO BIOREZONAČNÍ SLUŽBY

BIOREZONANČNÍ DIAGNOSTIKA

vyšetření provádíme za pomocí biorezonančního přístroje Oberon.  Pomocí tzv. nelineární NLS (Non-linear Analysis Systems) analýzy dokáže zobrazit aktuální fyzický a funkční stav organismu, jednotlivých orgánů, případná infekční ložiska.

BIOREZONANČNÍ TERAPIE

přístrojem Plazmový generátor RPZ 14 provádíme komplexní biorezonanční detoxikaci. Plazmový generátor využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí, které úspěšně ničí viry, bakterie, plísně a parazity ve vašem těle.